Bình chọn 20 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020

 • Ngô Quý Đăng

  Học tập

 • Bùi Hồng Đức

  Học tập

 • Đoàn Lê Hoàng Tân

  Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo

 • Đại úy Vũ Trọng Đại

  Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo

 • Đặng Đức Huy

  Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo

 • Bùi Thanh Nghị

  Lao động sản xuất

 • Trần Anh Tú

  Lao động sản xuất

 • Phạm Ngọc Anh Tùng

  Kinh doanh - Khởi nghiệp

 • Nghiêm Tiến Viễn

  Kinh doanh - Khởi nghiệp

 • Thiếu tá Trần Việt Hải

  Quốc phòng

 • Thượng úy Lê Thừa Văn

  Quốc phòng

 • Đại úy Nguyễn Trung Đức

  An ninh trật tự

 • Hạ sỹ Tống Văn Đông

  An ninh trật tự

 • Nguyễn Văn Quyết

  Thể dục thể thao

 • Nguyễn Văn Đương

  Thể dục thể thao

 • Hoàng Thị Yến

  Văn hóa - Nghệ thuật

 • Ninh Đức Hoàng Long

  Văn hóa - Nghệ thuật

 • Võ Minh Quang

  Văn hóa - Nghệ thuật

 • Hoàng Tuấn Anh

  Hoạt động xã hội

 • Hà Ánh Phượng

  Hoạt động xã hội

Ý kiến của bạn
HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN

Ngày 05/02/2021, Hội đồng bình chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2020 đã chọn ra 20 đề cử để bạn đọc cả nước bình chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất. Tiền Phong giới thiệu tóm tắt thành tích 20 gương mặt được đề cử.

1. Click chuột vào tên các ứng viên để xem thông tin chi tiết

2. Quy trình bình chọn trên mạng.

- Bình chọn cho ứng viên nào, bạn đọc đánh dấu (tick) vào trước tên của ứng viên đó.

- Mỗi lĩnh vực chọn một ứng viên.

- Chọn 10 ứng viên để bình chọn.

- Nhập mã xác nhận bằng cách gõ chính xác bốn ký tự hiển thị vào ô bên cạnh (Không phân biệt chữ hoa, chữ thường).

- Ghi các ý kiến cá nhân (nếu có)

- Bấm vào nút Gửi bình chọn.