Bình chọn 20 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022

 • Ngô Quý Đăng

  Học tập

 • Trần Xuân Bách

  Học tập

 • Võ Hoàng Hải

  Học tập

 • Trương Thanh Tùng

  Nghiên cứu khoa học

 • Chu Đức Hà

  Nghiên cứu khoa học

 • Lê Thị Phương

  Nghiên cứu khoa học

 • Nguyễn Như Thành

  Lao động sản xuất

 • Đặng Dương Minh Hoàng

  Lao động sản xuất

 • Nguyễn Văn Thiên Vũ

  Kinh doanh - Khởi nghiệp

 • Nguyễn Thị Thu Hoa

  Kinh doanh - Khởi nghiệp

 • Lê Hảo

  Quốc phòng

 • Vũ Trung Kiên

  Quốc phòng

 • Vũ Ngọc Trường

  An ninh trật tự

 • Thào A Khư

  An ninh trật tự

 • Huỳnh Như

  Thể dục thể thao

 • Nguyễn Thiên Ngân

  Thể dục thể thao

 • Nguyễn Thị Ngọc Hà (Hà Myo)

  Văn hóa nghệ thuật

 • Hà Lệ Diễm

  Văn hóa nghệ thuật

 • Dương Hải Anh

  Hoạt động xã hội

 • Nguyễn Thị Ngọc Tâm

  Hoạt động xã hội

Ý kiến của bạn
HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN

Từ 156 hồ sơ đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 được các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các bộ, ban, ngành, thường trực các giải thưởng của Trung ương Đoàn gửi về, ngày 12/02/2023, tại Hà Nội, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã bỏ phiếu kín để chọn ra 20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến. Đây là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng để Hội đồng xét tặng và trao giải thưởng cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022.

1. Click chuột vào tên các ứng viên để xem thông tin chi tiết

2. Quy trình bình chọn trên mạng.

- Bình chọn cho ứng viên nào, bạn đọc đánh dấu (tick) vào trước tên của ứng viên đó.

- Mỗi lĩnh vực chọn một ứng viên.

- Chọn 10 ứng viên để bình chọn.

- Nhập mã xác nhận bằng cách gõ chính xác bốn ký tự hiển thị vào ô bên cạnh (Không phân biệt chữ hoa, chữ thường).

- Ghi các ý kiến cá nhân (nếu có)

- Bấm vào nút Gửi bình chọn.

3. Cổng bình chọn sẽ đóng vào 16h ngày 04/3/2023