Bình chọn 20 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017

Đinh Quang Hiếu -  Học tập
Tiến sĩ Vũ Bích Ngọc -  Nghiên cứu khoa học
TS Lê Hoàng Sơn -  Nghiên cứu khoa học
Phạm Huy -  Nghiên cứu khoa học
Vũ Văn Bình -  Lao động - Sản xuất
Bùi Minh Thắng -  Lao động - Sản xuất
Nguyễn Khôi -  Kinh doanh - Khởi nghiệp
Nguyễn Hải Ninh -  Kinh doanh - Khởi nghiệp
Đoàn Thiên Phúc -  Kinh doanh - Khởi nghiệp
Đại úy Phạm Văn Dân -  An ninh - Trật tự
Trung uý Lê Hoàng Hảo -  An ninh - Trật tự
Thượng úy Phạm Tuân -  Quốc phòng
Đại úy Tô Hồng Thái -  Quốc phòng
Hoàng Công Đoàn -  Hoạt động xã hội
Mai Hải Yến -  Hoạt động xã hội
Bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu -  Hoạt động xã hội
NĐV Lê Tú Chinh -  Thể dục thể thao
VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn -  Thể dục thể thao
Thạc sỹ Lưu Đức Anh -  Văn hóa nghệ thuật
Trần Minh Châu -  Văn hóa nghệ thuật
Ý kiến của bạn
HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN

Ngày 09/02/2018, Hội đồng bình chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2017 đã chọn ra 20 đề cử để bạn đọc cả nước bình chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất. Tiền Phong giới thiệu tóm tắt thành tích 20 gương mặt được đề cử.

1. Click chuột vào tên các ứng viên để xem thông tin chi tiết

2. Quy trình bình chọn trên mạng.

- Bình chọn cho ứng viên nào, bạn đọc đánh dấu (tick) vào trước tên của ứng viên đó.

- Mỗi lĩnh vực chọn một ứng viên.

- Chọn 10 ứng viên để bình chọn.

- Nhập mã xác nhận bằng cách gõ chính xác bốn ký tự hiển thị vào ô bên cạnh (Không phân biệt chữ hoa, chữ thường).

- Ghi các ý kiến cá nhân (nếu có)

- Bấm vào nút Gửi bình chọn.