Bình chọn 20 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021

 • Nguyễn Lê Thảo Anh

  Học tập

 • Đồng Ngọc Hà

  Học tập

 • Nguyễn Trọng Hiếu

  Nghiên cứu khoa học

 • Đào Việt Hằng

  Nghiên cứu khoa học

 • Trương Thanh Tùng

  Nghiên cứu khoa học

 • Hồ Xuân Vinh

  Lao động - Sản xuất

 • Lưu Đức Phong

  Lao động - Sản xuất

 • Vũ Gia Luyện

  Kinh doanh - Khởi nghiệp

 • Nguyễn Thành Trung

  Kinh doanh - Khởi nghiệp

 • Nguyễn Tiến Duy

  Quốc Phòng

 • Lương Văn Lợi

  Quốc Phòng

 • Vũ Ngọc Quỳnh

  An ninh trật tự

 • Lê Xuân Nam

  An ninh trật tự

 • Nguyễn Huy Hoàng

  Thể dục - Thể thao

 • Hồ Văn Ý

  Thể dục - Thể thao

 • Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên

  Văn hóa - Nghệ thuật

 • Nguyễn Nguyên Lê

  Văn hóa - Nghệ thuật

 • Nguyễn Thị Ngọc Hà

  Văn hóa - Nghệ thuật

 • Đỗ Doãn Bách

  Hoạt động xã hội

 • Đặng Minh Trí

  Hoạt động xã hội

Ý kiến của bạn
HƯỚNG DẪN BÌNH CHỌN

Từ 138 hồ sơ đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 được các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các bộ, ban, ngành, thường trực các giải thưởng của Trung ương Đoàn gửi về, ngày 25/01/2022, tại Hà Nội, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đã bỏ phiếu kín để chọn ra 20 đề cử vào vòng bình chọn trực tuyến. Đây là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng để Hội đồng xét tặng và trao giải thưởng cho 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2021.

1. Click chuột vào tên các ứng viên để xem thông tin chi tiết

2. Quy trình bình chọn trên mạng.

- Bình chọn cho ứng viên nào, bạn đọc đánh dấu (tick) vào trước tên của ứng viên đó.

- Mỗi lĩnh vực chọn một ứng viên.

- Chọn 10 ứng viên để bình chọn.

- Nhập mã xác nhận bằng cách gõ chính xác bốn ký tự hiển thị vào ô bên cạnh (Không phân biệt chữ hoa, chữ thường).

- Ghi các ý kiến cá nhân (nếu có)

- Bấm vào nút Gửi bình chọn.