+ Bình chọn gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu năm 2023

Phạm Việt Hưng
Học tập

Năm sinh: 2005

Đinh Cao Sơn
Học tập

Năm sinh: 2005

Nguyễn Tuấn Phong
Học tập

Năm sinh: 2005

Hà Thị Thanh Hương
Nghiên cứu khoa học

Năm sinh: 1989

Phạm Huy Hiệu
Nghiên cứu khoa học

Năm sinh: 1992

Ngô Quốc Duy
Nghiên cứu khoa học

Năm sinh: 1989

Đặng Dương Minh Hoàng
Lao động sản xuất

Năm sinh: 1988

Nguyễn Tuấn Anh
Lao động sản xuất

Năm sinh: 1996

Nguyễn Thị Thu Hoa
Kinh Doanh - Khởi nghiệp

Năm sinh: 1992

Nguyễn Xuân Lục
Kinh Doanh - Khởi nghiệp

Năm sinh: 1988

Vũ Văn Cường
Quốc phòng

Năm sinh: 1993

Lê Văn Tùng
Quốc phòng

Năm sinh: 1993

Lê Thế Văn
An ninh trật tự

Năm sinh: 1989

Trương Thế Quyền
An ninh trật tự

Năm sinh: 1991

Phạm Quang Huy
Thể dục thể thao

Năm sinh: 1996

Trần Thị Ngọc Yến
Thể dục thể thao

Năm sinh: 2004

Lê Văn Phúc
Hoạt động xã hội

Năm sinh: 2002

Đặng Cát Tiên
Hoạt động xã hội

Năm sinh: 2009

Nguyễn Đức Cường (nghệ danh: Đen Vâu)
Văn hoá nghệ thuật

Năm sinh: 1989

Lô Ngọc Thúy
Văn hoá nghệ thuật

Năm sinh: 1993

+ GIẢI THƯỞNG GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU

Với mong muốn được tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, an ninh quốc phòng, lao động sản xuất, công tác Đoàn-Hội, từ 1996, Thường trực Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đã đề xuất với Ban Bí thư T.Ư Đoàn cho thành lập Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu hằng năm.

+ Tin tức