LỊCH SỬ QUỸ HỖ TRỢ TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, tuổi trẻ nước ta từ thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Trong thời đại ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, sự tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thanh niên Việt Nam đã đứng lên cùng với toàn thể dân tộc làm nên một giai đoạn lịch sử hào hùng với cuộc cách mạng Tháng Tám lịch sử, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, lần lượt đánh bại đế quốc Pháp và Mỹ, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trên đất nước ta.

Khi Tổ quốc gọi tên mình, thế hệ trẻ Việt Nam là lực lượng đi đầu xung phong ra trận với tinh thần "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh". Nhiều phong trào đã trở thành những ngọn đuốc soi đường cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam xung kích, tình nguyện, xả thân cống hiến vì đất nước, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Tinh thần xung kích, tình nguyện ấy tiếp tục được trao truyền, tiếp nối trong công cuộc tái thiết, xây dựng đất nước và đổi mới, hội nhập.

Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Trong quá trình đó, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ dưới sự dẫn dắt và lãnh đạo của Đoàn đã trở thành một đặc trưng, là phương thức hữu hiệu để Đoàn thực hiện chức năng “trường học xã họi chủ nghĩa của thanh niên”, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, thu hút thanh niên rèn luyện, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để ghi nhận và vinh danh những cống hiến to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời động viên thúc đẩy hơn nữa phong trào hành động cách mạng và cống hiến của tuổi trẻ, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam chính thức ra đời vào năm 1993. Quỹ do Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch danh dự, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn là Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ.

Trước năm 1993, T.Ư Đoàn có gần 10 tổ chức Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên trên các mặt học tập, văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao trực thuộc Hội LHTN Việt Nam, Hội SVVN, Hội đồng Đội T.Ư, Báo Nhi Đồng, Báo TNTP, Báo Tiền Phong, Báo Thanh Niên... Nhằm thống nhất Quỹ đó trong một quy mô lớn hơn, theo đề xuất của Nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh-Tổng biên tập Báo Nhi Đồng và Nhà báo Vũ Quang Vinh-Phó tổng biên tập Báo Nhi Đồng lúc đó-Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã đồng ý hợp nhất các Quỹ đó thành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Năm 1992, trong dịp Thủ tướng Võ Văn Kiệt tới thăm Báo Nhi Đồng tại trụ sở 12 Hồ Xuân Hương-Hà Nội, Ban Biên tập Báo Nhi Đồng đã trình bày nguyện vọng mời Thủ tướng làm Chủ tịch Danh dự Quỹ và được chấp thuận. Vì vậy, ngày 25/4/1993, thay mặt Ban chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Hồ Đức Việt (lúc đó là Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn) ký ban hành Quyết định về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam trực thuộc T.Ư Đoàn. Hội đồg điều hành của Quỹ là cơ quan trực tiếp điều phối thống nhất mọi hoạt động của Quỹ có các nhiệm chủ yếu như: Huy động mọi tiềm năng tài lực, vật lực của tất cả các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các tài năng trẻ. Phát hiện, cổ vũ và tổ chức việc hỗ trợ về tinh thần, vật chất thích hợp với các đối tượng thanh, thiếu niên và nhi đồng nhằm khuyến khích tài năng trẻ, đặc biệt là tài năng trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Thôn qua hoạt động thực tiễn, kiến nghị với Nhà nước những chính sách bồi dưỡng, đào tạo nhân tài của đất nước từ lứa tuổi thiếu niên.

Cũng theo quyết định thành lập của Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ), được sử dụng con dấu riêng để giao dịch công tác (mẫu dấu do T.Ư Đoàn quy định). Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội, khi cần thiết có thể mở các chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Mọi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam phải tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Quỹ.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn giao cho Báo Nhi Đồng là cơ quan thường trực Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh là Giám đốc và Nhà báo Vũ Quang Vinh là Phó giám đốc Quỹ. Từ đó đến năm 2014, hầu hết mọi hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam đều do cơ quan thường trực Quỹ là Báo Nhi Đồng tổ chức thực hiện. Trụ sở chính của Quỹ đặt tại 12 Hồ Xuân Hương, Hà Nội Lễ ra mắt Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam được tổ chức vào ngày 30/4/1993 tại hội trường 15B Hồ Xuân Hương, Hà Nội. Thủ tướng Võ Văn Kiệt tới dự và phát biểu chào mừng.

Chủ tịch Danh dự Quỹ qua các thời kỳ

1. Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ 1993-1996

2. Thủ tướng Phan Văn Khải từ 1997-2006

3. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng từ 2007 đến 2016

4. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ 2016 đến nay

Trong giai đoạn đầu khi mới thành lập (từ năm 1993-1996), Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam do Thủ tướng Võ Văn Kiệt làm Chủ tịch danh dự. Ngay từ giai đoạn đầu mới ra đời, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đặt nhiều kỳ vọng vào hoạt động của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam.

Tháng 11/1996, trong lá thư gửi Hội đồng Điều hành, các nhà tài trợ Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Thủ tướng Võ Văn Kiệt nêu: "Dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học. Nhiều tài năng trẻ Việt Nam đã giành được thành tích cao tại các cuộc thi tài khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, cũng còn không ít các em, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, thiếu điều kiện học hành, trao dồi và phát triển tài năng".

Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam qua các thời kỳ

1. Từ 1993-1996: Đồng chí Hồ Đức Việt, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2. Từ 1996-2002: Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vũ Trọng Kim

3. Từ 2002-2007: Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hoàng Bình Quân

4. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đào Ngọc Dung

5. Từ 2007-2011: Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng

6. Từ 2011 đến 2016: Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh

7. Từ 2016 đến nay: Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong

Theo Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tại thời điểm đó, sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ các tài năng trẻ ở nước ta đã được khơi lên rộng rãi trong xã hội và có hiệu quả thiết thực. “Với sự cố gắng của mình, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã tích cực giúp được nhiều em vượt qua khó khăn có điều kiện học tập, lao động và phát huy tài năng. Qua 4 năm hoạt động, Quỹ đã xây dựng được mạng lưới Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ ở hầu hết các địa phương trong cả nước, đã cấp học bổng và trao phần thưởng cho nhiều tài năng trẻ. Tôi biểu dương những việc làm tốt đẹp của Quỹ và tinh thần làm việc vì sự nghiệp trồng người đáng quý của Hội đồng Điều hành Quỹ”, Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết.

Hoạt động của Quỹ, đóng góp của Quỹ vào sự nghiệp phát triển tài năng trẻ chỉ có được với sự ủng hộ về tinh thần và giúp đỡ về vật chất của đông đảo quần chúng nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp. Ngay từ khi thành lập, Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã dành cho Quỹ những khoản tài trợ quý báu.

Giám đốc điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam qua các thời kỳ

1. Từ 1993-1997: Nhà báo Nguyễn Thị Vân Anh , Tổng biên tập Báo Nhi Đồng

2. Từ 1997-2009: Nhà báo Vũ Quang Vinh, Tổng biên tập Báo Nhi Đồng

3. Từ 2009-2014: Tiến sỹ Trần Quang Đạo, Tổng biên tập Báo Nhi Đồng

4. Từ 2014 đến nay: Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong